Mức học phí áp dụng trong năm 2015 1/21/2014 10:49:37 AM
Mức học phí này được áp dụng bắt đầu từ ngày 1/1/2014.

Mức học phí dưới đây áp dụng bắt đầu từ ngày 1/1/2015

Lớp cơ bản 1: 
- Khóa học: 6 buổi
- Số học viên tối đa: 6 học viên
- Nội dung học: phân biệt dòng da, cách chọn MP dưỡng và MP trang điểm, nền, môi, má, chân mày, cách tán mắt công sở, kẻ dường viền mắt và mascara.
- Học phí: 600k/1 học viên

Điều kiện khác khi tính học phí lớp Cb1:
- Học theo nhóm tại nhà Golden (các bạn đăng ký lẻ và do Golden xếp đủ): học phí như trên
- Nếu bạn có sẵn nhóm đủ từ 5-6 hv, học tại nhà Golden: 550k/ 1 hv.
- Nếu bạn có riêng nhóm 6 hv trở lên, học tại nhà bạn (chỉ nhận đến trong giờ HC): 600k/ 1hv.
- Nếu địa điểm dạy nằm ngoài 4 quận nội thành: Golden có thể sẽ tính thêm phí đi lại tùy thuộc vào số lượng hv.
- Học 1-2 bạn (chỉ nhận dạy trong giờ HC tại nhà Golden): 800k /1 khóa /5 buổi.

Lớp cơ bản 2: 
- Khóa học: 8 -10 buổi
- Số học viên tối đa: 6 học viên
- Nội dung học: gồm các bài như CB1 và bổ sung thêm các nội dung sau: mũi, tạo khối sáng tối cho từng kiểu gương mặt, gắn mi giả, cách tán mắt công sở và mắt chụp hình.
- Học phí: 800k/1 học viên

Điều kiện khác khi tính học phí CB2:
- Học theo nhóm tại nhà Golden (các bạn đăng ký lẻ và do Golden xếp đủ): học phí như trên
- Nếu bạn có sẵn nhóm đủ từ 5-6 hv, học tại nhà Golden: 700k/ 1 hv.
- Nếu bạn có sẵn nhóm đủ từ 6 hv trở lên, học tại nhà bạn (chỉ nhận đến trong giờ HC): 800k/ 1 hv.
- Nếu địa điểm dạy nằm ngoài 4 quận nội thành: Golden có thể sẽ tính thêm phí đi lại tùy thuộc vào số lượng hv.
- Học 1-2 bạn (chỉ nhận dạy trong giờ HC tại nhà Golden): 1.000k/1 khóa /6 buổi.

Lớp cơ bản nâng cao: 

- Khóa học: 5 buổi

- Số học viên tối đa: 3 học viên.
- Nội dung học: dành cho các bạn đã học xong lớp cơ bản 2 và có nhu cầu cao về trang điểm cá nhân: chỉnh sửa gương mặt, gắn mi tầng lớp, mắt tiệc, hội diễn ...
- Học tại nhà Golden.
- Học phí: 1.000k/1 học viên.

Tag:    ,    ,    ,