Lớp khai giảng gần nhất 7/31/2014 1:00:12 AM
Các bạn theo dõi tại bài này để biết các lớp gần nhất sắp khai giảng, vui lòng đăng ký học theo sđt cuối trang.

- Lớp cơ bản 2 sáng 3-5-7 (từ 9h-10h30): tiếp tục nhận bổ sung hv, khai giảng đầu tháng 8/ 2015.

- Lớp cơ bản 2 trưa 2-4-6
 (từ 12h-1h30): tiếp tục nhận bổ sung hv, khai giảng đầu tháng 8/2015.

- Lớp cơ bản 2 chiều T7CN (từ 1h30-3h30): khai giảng ngày 9/8/2015.

Tag:    ,    ,    ,