Lịch khai giảng tháng 6/ 2014 6/8/2014 8:35:47 PM
Mời các bạn điện thoại hoặc nhắn tin cho số đt ở cuối trang để đăng ký vào các lớp giờ học phù hợp.

- Lớp CB2, trưa các ngày trong tuần, khai giảng ngày 16/6. Mời các bạn tiếp tục đăng ký.

- Lớp CB2, chiều cuối tuần, khai giảng 14/6.

- Và các lớp CB1, CB2 sáng, và chiều trong giờ HC.

- Tạm thời tháng 6 mình hoãn các lớp tết tóc vì không thu xếp được thời gian.

- Chiều T7CN: từ 1h30 - 3h30, lớp CB2 khóa 8 buổi, khai giảng ngày 10/5. - See more at: http://phaidep.com.vn/lich-khai-giang-thang-5-2014-d-1652#sthash.ElwqHSmu.dpuf
- Chiều T7CN: từ 1h30 - 3h30, lớp CB2 khóa 8 buổi, khai giảng ngày 10/5.

- Trưa 2-4-6: từ 11h30 - 1h hoặc 12h - 1h30, lớp CB1 (6 buổi) hoặc CB2 (10 buổi).

- Tối 2-4-6: từ 5h45 - 7h15, lớp CB2 khóa 10 buổi, lớp khai giảng ngày 14/5.

* Ngoài ra, tiếp tục có các lớp hướng dẫn tết tóc, sấy tóc các kiểu dành cho cá nhân muốn tự làm cho mình. Khóa 3 buổi, học phí 300.000đ. Có các lớp buổi trưa 2-4-6 hoặc 3-5 và buổi tối 2-4-6.
- See more at: http://phaidep.com.vn/lich-khai-giang-thang-5-2014-d-1652#sthash.ElwqHSmu.dpuf
- Chiều T7CN: từ 1h30 - 3h30, lớp CB2 khóa 8 buổi, khai giảng ngày 10/5.

- Trưa 2-4-6: từ 11h30 - 1h hoặc 12h - 1h30, lớp CB1 (6 buổi) hoặc CB2 (10 buổi).

- Tối 2-4-6: từ 5h45 - 7h15, lớp CB2 khóa 10 buổi, lớp khai giảng ngày 14/5.

* Ngoài ra, tiếp tục có các lớp hướng dẫn tết tóc, sấy tóc các kiểu dành cho cá nhân muốn tự làm cho mình. Khóa 3 buổi, học phí 300.000đ. Có các lớp buổi trưa 2-4-6 hoặc 3-5 và buổi tối 2-4-6.
- See more at: http://phaidep.com.vn/lich-khai-giang-thang-5-2014-d-1652#sthash.ElwqHSmu.dpuf
Mời các bạn điện thoại hoặc nhắn tin cho số đt ở cuối trang để đăng ký vào các lớp giờ học phù hợp.

- Chiều T7CN: từ 1h30 - 3h30, lớp CB2 khóa 8 buổi, khai giảng ngày 10/5.

- Trưa 2-4-6: từ 11h30 - 1h hoặc 12h - 1h30, lớp CB1 (6 buổi) hoặc CB2 (10 buổi).

- Tối 2-4-6: từ 5h45 - 7h15, lớp CB2 khóa 10 buổi, lớp khai giảng ngày 14/5.

* Ngoài ra, tiếp tục có các lớp hướng dẫn tết tóc, sấy tóc các kiểu dành cho cá nhân muốn tự làm cho mình. Khóa 3 buổi, học phí 300.000đ. Có các lớp buổi trưa 2-4-6 hoặc 3-5 và buổi tối 2-4-6.
- See more at: http://phaidep.com.vn/lich-khai-giang-thang-5-2014-d-1652#sthash.ElwqHSmu.dpuf
Mời các bạn điện thoại hoặc nhắn tin cho số đt ở cuối trang để đăng ký vào các lớp giờ học phù hợp.

- Chiều T7CN: từ 1h30 - 3h30, lớp CB2 khóa 8 buổi, khai giảng ngày 10/5.

- Trưa 2-4-6: từ 11h30 - 1h hoặc 12h - 1h30, lớp CB1 (6 buổi) hoặc CB2 (10 buổi).

- Tối 2-4-6: từ 5h45 - 7h15, lớp CB2 khóa 10 buổi, lớp khai giảng ngày 14/5.

* Ngoài ra, tiếp tục có các lớp hướng dẫn tết tóc, sấy tóc các kiểu dành cho cá nhân muốn tự làm cho mình. Khóa 3 buổi, học phí 300.000đ. Có các lớp buổi trưa 2-4-6 hoặc 3-5 và buổi tối 2-4-6.
- See more at: http://phaidep.com.vn/lich-khai-giang-thang-5-2014-d-1652#sthash.ElwqHSmu.dpuf
Mời các bạn điện thoại hoặc nhắn tin cho số đt ở cuối trang để đăng ký vào các lớp giờ học phù hợp.

- Chiều T7CN: từ 1h30 - 3h30, lớp CB2 khóa 8 buổi, khai giảng ngày 10/5.

- Trưa 2-4-6: từ 11h30 - 1h hoặc 12h - 1h30, lớp CB1 (6 buổi) hoặc CB2 (10 buổi).

- Tối 2-4-6: từ 5h45 - 7h15, lớp CB2 khóa 10 buổi, lớp khai giảng ngày 14/5.

* Ngoài ra, tiếp tục có các lớp hướng dẫn tết tóc, sấy tóc các kiểu dành cho cá nhân muốn tự làm cho mình. Khóa 3 buổi, học phí 300.000đ. Có các lớp buổi trưa 2-4-6 hoặc 3-5 và buổi tối 2-4-6.
- See more at: http://phaidep.com.vn/lich-khai-giang-thang-5-2014-d-1652#sthash.ElwqHSmu.dpuf
Mời các bạn điện thoại hoặc nhắn tin cho số đt ở cuối trang để đăng ký vào các lớp giờ học phù hợp.

- Chiều T7CN: từ 1h30 - 3h30, lớp CB2 khóa 8 buổi, khai giảng ngày 10/5.

- Trưa 2-4-6: từ 11h30 - 1h hoặc 12h - 1h30, lớp CB1 (6 buổi) hoặc CB2 (10 buổi).

- Tối 2-4-6: từ 5h45 - 7h15, lớp CB2 khóa 10 buổi, lớp khai giảng ngày 14/5.

* Ngoài ra, tiếp tục có các lớp hướng dẫn tết tóc, sấy tóc các kiểu dành cho cá nhân muốn tự làm cho mình. Khóa 3 buổi, học phí 300.000đ. Có các lớp buổi trưa 2-4-6 hoặc 3-5 và buổi tối 2-4-6.
- See more at: http://phaidep.com.vn/lich-khai-giang-thang-5-2014-d-1652#sthash.ElwqHSmu.dpuf
Mời các bạn điện thoại hoặc nhắn tin cho số đt ở cuối trang để đăng ký vào các lớp giờ học phù hợp.

- Chiều T7CN: từ 1h30 - 3h30, lớp CB2 khóa 8 buổi, khai giảng ngày 10/5.

- Trưa 2-4-6: từ 11h30 - 1h hoặc 12h - 1h30, lớp CB1 (6 buổi) hoặc CB2 (10 buổi).

- Tối 2-4-6: từ 5h45 - 7h15, lớp CB2 khóa 10 buổi, lớp khai giảng ngày 14/5.

* Ngoài ra, tiếp tục có các lớp hướng dẫn tết tóc, sấy tóc các kiểu dành cho cá nhân muốn tự làm cho mình. Khóa 3 buổi, học phí 300.000đ. Có các lớp buổi trưa 2-4-6 hoặc 3-5 và buổi tối 2-4-6.
- See more at: http://phaidep.com.vn/lich-khai-giang-thang-5-2014-d-1652#sthash.ElwqHSmu.dpuf
Tag:    ,    ,    ,