Các lớp trong và ngoài giờ hành chính 1/21/2014 10:30:53 PM
Mời các bạn tham khảo các giờ học dưới đây, chọn giờ học phù hợp với lịch làm việc của bạn và thu xếp đăng ký theo số điện thoại cuối trang.


* Các lớp trong giờ hành chính:


- Lớp sáng: từ 9h-10h30 các ngày
trong tuần (hoặc phụ thuộc vào quyết định của nhóm học), trừ T7-CN.

- Lớp chiều từ 2h30-4h các ngày trong tuần
(hoặc phụ thuộc vào quyết định của nhóm học), trừ T7-CN.


* Các lớp ngoài giờ hành chính:

- Lớp chiều tối: từ 5h45-7h15 học các ngày 2-4-6.

- Lớp buổi trưa: từ 11h30-1h hoặc 12h-1h30 các trưa 2-4-6.

- Lớp buổi sáng cuối tuần: từ 8h30-10h30 sáng T7-CN.

- Lớp buổi chiều cuối tuần: từ 1h30-3h30 chiều T7-CN.Mời bạn tìm hiểu chi tiết các khóa học tại ĐÂY, rồi đăng ký với số điện thoại của Giảng viên ở cuối trang.